jag är här för casting..., for Roy Anderson, Stockholm, 2010